KTO nás FINANCUJE?

          Komunálna iniciatíva Team Hviezdoslavov principiálne a zásadne neprijíma žiadne finančné dary, bez ohľadu na ich výšku, a teda nežiada o finančnú podporu ani Vás - našich podporovateľov.
          Tento postoj nám umožňuje dlhodobo pracovať maximálne otvorene, slobodne a konzistentne, v súlade s našimi hodnotami, v súlade s naším presvedčením a s najlepším vedomím a svedomím každého jedného z nás.
          Nefinancuje nás žiadna politická strana či politické hnutie. Naše celkové náklady na volebnú kampaň budú minimálne a súhrnne neprekročia hodnotu 1.000,- eur.
          Majetkové priznania kandidáta na starostu obce Hviezdoslavov, súčasného starostu obce Mareka Lackoviča, sú nad rámec zákona transparentne od samého začiatku výkonu jeho mandátu, už od r. 2019, každoročne pravidelne zverejňované a pod kontrolou napr. i webovom sídle obce na tomto mieste. Starosta podľa nás nemá majetok skrývať, je verejne činnou osobou a ak skrývať chce, do verejnej funkcie nepatrí...