ROZUMNÝ ROZVOJ.
PEVNÁ KOMUNITA.
SÚDRŽNÝ TEAM.
SPOLUPRÁCA...

#ZA LePŠÍ HVIEZDOSLAVOV. 
OD SRDCA UŽ OD ROKU 2018.

O nás

1 kandidÁT NA STAROSTU.

9 KANDIDÁTOV NA POSLANCOV.

TO JE NÁŠ "TEAM HVIEZDOSLAVOV".


Do volieb v roku 2022 pokračujeme silnejší a odhodlanejší ešte viac zlepšovať našu obec.
Sme zodpovední, sme autentickí, sme čitateľní. Sme hybná sila, ktorej záleží na budúcnosti.
Nespoliehame na iných, chceme #LepšíHviezdoslavov a urobíme maximum, aby tak i bolo.
...
A čo je najdôležitejšie - poznáte nás...
Viete, kto sme. Neprišli sme ani včera, ani dnes.
Budujeme komunitu, budujeme hodnoty, budujeme obec.
Budujeme Hviezdoslavov, ktorý chce byť dobrým miestom pre život...

DOKONČIME, ČO SME ZAČALI...

Kandidát na starostu obce Hviezdoslavov
Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

Marek Lackovič, MBA

          33-ročný progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce SR – Hviezdoslavova. Kým veľká časť samospráv sa z prírastku obyvateľstva teší, v tomto prípade je situácia iná. Obec, kde dnes žije vyše 4.000 ľudí, mnohými neslávne prezývaná i „najväčší bratislavský satelit“, vzdialená len 13 kilometrov od 1. tabule Bratislava, čelí enormnému nárastu populácie "vďaka" nerozumnému uvoľňovaniu územného plánu v minulosti. 

          Marek je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska (PS), pred starostovaním bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal ihneď po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. Na Slovensku študoval žurnalistiku a psychológiu, so štúdiom pokračoval na Cambridge Business School v programe executive management.

          Pod jeho vedením začali tiecť do rokmi zanedbanej infraštruktúry a občianskej vybavenosti obce milióny eur z rôznych strán. Najmä vďaka jeho schopnosti spolupracovať vyrástla nová, špičková cirkevná základná škola s umeleckou školou, vôbec 1. veľký supermarket či vízia dvojice nových obchodných galérií s moderným zdravotným strediskom. Pre obec získal vyše 5 hektárov nových pozemkov, na ktorých vyrastie ďalšia základná škola či voľnočasový areál „Šibenička“ s obecnou plážou na štrkoviskách. Počet detí v materskej škole bol za posledné 4 roky zvýšený o 500%, zasadil sa o významnú obnovu obecného úradu, obnovu pôvodnej budovy MŠ, o nový Športový areál Bez bariér či takmer kilometer nových chodníkov. Vytvoril tiež iniciatívu #1000stromov, ktorá prináša na Žitný ostrov tak potrebnú zeleň. Obec viedol ako predseda miestneho krízového štábu v čase pandémie, i počas vojny na Ukrajine.

          V septembri 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho 10-mesačným vedením ocenený prestížnou Cenou pre otvorenú samosprávu, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Po roku bola obec na ocenenie nominovaná opäť. V r. 2021 pridal svoje ocenenie aj nezávislý portál PlatStarostu.sk. V decembri 2021 bol Marek zaradený medzi 30 tvárí lepšieho Slovenska v edícii „Humans“, ktorú priniesol prestížny Forbes.

NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA NA POSLANKYŇU ZASTUPITEĽSTVA

MUDr. VERONIKA KODAYOVÁ

          Má 37 rokov a vo Hviezdoslavove žije už 26 rokov. Po absolvovaní 8-ročného Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne sa rozhodla študovať medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Vtedy sa ponúkla 1. krát možnosť cestovať vlakom z novej zastávky, čo si súčasní obyvatelia obce, našťastie, nemusia ani len predstavovať ;)

         Počas študentských čias sa popri štúdiu a stážovaní na zahraničných klinikách venovala športu a aktívnemu dobrovoľníctvu v Miestnom Slovenskom Červenom kríži v Šamoríne, zúčastňovala sa celoslovenských súťaží SČK a rozbehla ping-pong pre deti v našej obci.

          Po úspešnom ukončení medicíny zbierala ďalšie skúsenosti v nemeckej klinike, v Drážďanoch, kde absolvovala atestáciu z internej medicíny ako i špecializáciu zo záchranárstva. Medzičasom sa vydala za svojho súčasného muža, tiež dlhoročného Hviezdoslavčana. Napriek kariérne či finančne veľmi lákavým ponukám zahraničia cítila potrebu vrátiť sa v r. 2016 domov. Chce, aby sa Hviezdoslavov stal domovom aj pre ich 3 spoločné deti – Samka, Emku a Adamka, ktorí sa taktiež aktívne zapájajú na všetkých obecných akciách.

          Rozhodla sa prispieť svojimi aktivitami do rozvoja obce s vierou v lepší Hviezdoslavov. V r. 2018 sa stala členkou Komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport a v r. 2019 spolu s ďalšími dobrovoľníkmi založila Miestny spolok SČK, ktorému predsedá. Kladie dôraz na dôležitosť existencie záchranných zložiek v obci pre vyššiu bezpečnosť jej obyvateľov. Neoddeliteľnou samozrejmosťou je podľa nej permanentné a intenzívne vzdelávanie obyvateľov v tejto oblasti, ako i pravidelná organizácia darovania krvi a súčinnosť pri zdravotníckych, charitatívnych aj spoločenských aktivitách – v r. 2020 participovala na celoplošnom testovaní obyvateľstva, v marci organizuje už 5. Hviezdoslavovskú kvapku krvi od vzniku MS SČK. V r. 2021 bola ocenená pamätnou plaketou obce Hviezdoslavov za mimoriadnu snahu o rozvoj obce.

KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITEĽSTVA
Oľano, nova, kú, zmena zdola

ING. JÁN KARABA

          Má 38 rokov a vo Hviezdoslavove býva so svojou manželkou a tromi deťmi od r. 2012. Povolaním manažér v oblasti energetiky, zastáva tiež funkciu riaditeľa SAPI – najväčšej slovenskej asociácie obnoviteľných zdrojov energie.

         V súčasnosti v našej obci pôsobí ako poslanec obecného zastupiteľstva, kde sa aj v rámci Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja venuje predovšetkým územnému plánovaniu, infraštruktúre a investičným projektom.

          V ďalšom funkčnom období chce riešiť najmä reformu odpadového hospodárstva, vybudovanie cyklotrás a zlepšenie dopravnej situácie.

KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITEĽSTVA
Progresívne slovensko

MGR. Matej Lehuta

          Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK vyštudoval trénerstvo a učiteľstvo. Školstvo a šport sú oblasti, ktoré ho sprevádzajú už dlhé roky. Je viacnásobným majstrom SR ako hráč i tréner. Pôsobil v roli profi futbalistu, neskôr bol učiteľom a trénerom.

          V súčasnosti je odborným referentom na oddelení školstva, športu a mládeže Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, kde napĺňa svoje vízie a ciele podieľaním sa na koncepčných a rozvojových materiáloch v športe či organizácii rôznych športových eventov a podujatí. Angažuje sa o zlepšenie postavenia učiteľov na Slovensku ako predseda dozornej rady a zároveň člen predsedníctva Združenia učiteľov telesnej a športovej výchovy. Za 2 roky, čo sa stal „novousadlíkom“ v Záhradách, sa aktívne podieľal na príprave letných aktivít na Šibeničke. Od r. 2021 je členom Komisie kultúry, vzdelávania a športu.

          Dodržiavanie pravidiel, pomoc druhým v prípade núdze, pozitívne a čestné postoje, tolerancia či spravodlivosť sú piliere, na ktorých si ako manžel a otec dvoch malých detí zakladá a Cena fair – play, ktorú od Slovenského futbalového zväzu dostal, to len potvrdzuje...

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITEĽSTVA

ING. FrantiŠek KAVECKÝ

          Absolvent Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity sa 25 rokov venoval odbornej publicistike, najmä polygrafii. Publikoval na Slovensku a v českých printových i elektronických médiách. V súčasnosti pôsobí v manažmente Technickej inšpekcie, a. s. - medzinárodne uznávanej nezávislej expertnej organizácie v oblasti bezpečnosti technických zariadení. Je i poradcom prezidenta Svazu polygrafických podnikatelů ČR.

          Je nezávislým poslancom vo Hviezdoslavove, zvolený i za predsedu Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja a nedávno i za predsedu Komisie kultúry, vzdelávania a športu.

          Jeho srdcovkou je premena centra obce na funkčný komunitný priestor s novou základnou školou a kostolom, ktorá je už spolovice realitou. Za svoj záväzok považuje vybudovanie voľnočasového areálu v lokalite Šibenička.

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITEĽSTVA

PETER MUSIL, PHD.

          Manžel a otec dvoch detí (8, 13). Vo Hviezdoslavove žije od r. 2006. Učiteľ biofyziky a fyziológie, vedec a projektový manažér na oboch lekárskych fakultách v Bratislave. Venuje sa biomedicínskemu výskumu, je spoluzakladateľom biotechnologickej spoločnosti s patentovaným systémom na nosič bakteriofágov, ktoré by mohli pomôcť pri liečbe bakteriálnych infekcií.

          Vyše 15 rokov pôsobil ako dobrovoľný člen lyžiarskej záchrannej služby na strednom Slovensku. V činnosti pokračuje ako člen predsedníctva Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Hviezdoslavov. Zapája sa do rôznych aktivít zameraných na poskytovanie prvej pomoci, skorej diagnostiky. Spoluorganizuje čistenia obce či dobrovoľné darovania krvi.

          Hviezdoslavovu chce prispieť svojimi vedomosťami a skúsenosťami v získavaní financií cez rôzne dotácie na podporu rozvoja, zlepšenie kvality života obyvateľov, rozšírenie možností voľnočasových aktivít detí, mladých i dospelých. Chce prispieť ku vecnej a otvorenej diskusii pri presadzovaní dobrých zámerov. Minulý rok sa mu podarilo získať financie na vybavenie MS SČK cez nadáciu ZSE.

          Aj vďaka Petrovi sa vytvára vhodný priestor na to, aby sa každý Hviezdoslavčan mohol naučiť poskytnúť prvú pomoc a vedel tak pomôcť svojim blízkym, priateľom a susedom v prípade, že to raz budú potrebovať. Taktiež bude, vďaka kontaktom na lekárskych fakultách, jeho snahou prinášať do očakávaného a avizovaného zdravotného strediska vo Hviezdoslavove potrebných špecialistov.

KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITEĽSTVA
SLOBODA A SOLIDARITA

IVAN LISÝ

          Presadiť efektívne riešenia na dedine a byť hlasom aj tých ktorí sa sami ozvať "nemôžu", "nevedia" alebo "nechcú"? Áno! Pracuje od šestnástich, vlastnú firmu založil o 10 rokov neskôr. Venuje sa automatizácii priemyselných zariadení vo výrobe automobilov. Zákazníkov má na troch kontinentoch. V r. 2018 sa presťahoval do Hviezdoslavova.

          Ako poslanec chce zúročiť skúsenosti zo zahraničia a presadiť vízie moderného efektívneho riadenia vo Hviezdoslavove. Zúčastnil sa mnohých akcii organizovaných obcou ako dobrovoľník, či už pri plošnom testovaní alebo pomoci dôchodcom s nákupmi počas koronakrízy. Sám má špeciálne vycvičeného záchranárskeho psa, s ktorým zažil desiatky pátraní po nezvestných osobách v koordinácii s Ministerstvom vnútra SR ako dobrovoľník. Býva v Záhradách a chce, aby aj Záhrady, napriek všetkým problémom, boli krásnym miestom pre život.

KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITEĽSTVA
PROgresívne slovensko

VLADIMÍR KIRSCHNER

          Od r. 2018, kedy sa nasťahoval do Hviezdoslavova, je aktívnom členom Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce. Spolupodieľal sa napr. i na tvorbe VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa. Aktuálne rieši situáciu ohľadom psov v obci. Je zakladateľom skupiny Psíčkari Hviezdoslavov, pre ktorú má veľmi veľké plány, ako napríklad vybudovanie cvičiska či výbehu pre psíkov.

          Je mladým a ambicióznym obyvateľom. Povaha jeho práce v strojárskej firme mu vycibrila strategické myslenie, ktoré v súčinnosti s mladíckou proaktívnosťou a dravosťou má obrovský potenciál na uskutočňovanie pozitívnych zmien v našej obci.

          Roky skúseností s prácou s ľuďmi ho naučili zvládať stresové situácie, vďaka čomu uskutočňuje rozhodnutia, ktoré sú efektívne a hlavne rozvážne. Je spoločenský a športový typ - založil aj amatérsky rekreačný futbalový tím, vďaka ktorému sa spolu so svojimi „susedmi z dediny“ udržujú v kondícii. Je rodinne založený a spolu so svojím synom Leom často vo voľnom čase majstruje.

          Dianie v obci je pre neho veľmi dôležité a rád sa podieľa na jej zveľaďovaní a posúvaní vpred, čím vytvára priaznivé prostredie pre jeho rodinu i ostatných spoluobčanov. Veď, ako sám hovorí, „je veľmi jednoduché kritizovať dianie v obci pri orosenom pive na Facebooku, no ťažšie je zdvihnúť sa a reálne niečo aj urobiť.“

KANDIDÁTKA NA POSLANKYŇU ZASTUPITEĽSTVA
Progresívne Slovensko

MARTINA ŠPAČEK WEISSOVÁ

          Martina je obyvateľkou Hviezdneho bývania, spolu s manželom a psíkom Lajka. Žije tu od r. 2021 a pracuje ako odborný poradca a marketingový pracovník v obchodnej firme. Zaujíma sa aktívne o chod obce, špeciálne o situáciu vo Hviezdnom bývaní (HB) a jeho postavení v obci Hviezdoslavov.

          Miluje prírodu, stromy a faunu. Aktívne sa chce podieľať na čistote a udržiavaní HB. Myslí si, že i keď sú obyvatelia HB mladí, aktívni ľudia, s priehrštím dobrých nápadov, ktorí chcú svoje prostredie zveľaďovať, bolo by prospešné mať zástupcu, ktorý vie (aj ostro) zakročiť v prospech tejto komunity - ako moderného sídliska - v ktorom sa cíti dobre a zamilovala si ho hneď v 1. deň nasťahovania.

         Taktiež jej nie je ľahostajná nová výstavba a rada by zapojila občanov do iniciatívy predpestovávania stromov, z ktorých by sa neskôr vybudoval park, kde by mal každý, kto sa zapojil, vlastný strom, ktorý spolu so všetkými nielen čistí vzduch, ale výrazne prospieva ku kvalite klímy v našej obce.

          Ďalšou témou, ktorú vníma ako človek, čo v obci nevyužíva auto, je budovanie chodníkov, ktoré majú hlavu a pätu, aby pohyb medzi časťami Hviezdoslavova i pešo bol bezpečný a efektívny. Taktiež sa pohráva s návrhom na kyvadlovú dopravu medzi kľúčovými časťami Hviezdoslavova, aby občania obce mohli nechať auto doma a s rodinou stráviť čas napr. na Šibeničke, na pláži alebo aby si mohli ísť vybaviť papiere na úrad, či odviesť sa na stanicu s kufrom.

          V súkromí rada trávi čas so svojou rodinou, pestuje rastliny a miluje grilovanie. Jedným zo snov je v budúcnosti organizovať "BBQ festival" priamo vo Hviezdoslavove pre všetkých milovníkov dobrého jedla a trávenia spoločného času v komunite...

KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITEĽSTVA
Spolu - občianska demokracia

ING. ARCH. RUDOLF KRAŠČENIČ

          Keď v r. 1980 prišiel s rodinou do Hviezdoslavova, mal 280 obyvateľov, štatút tzv. zánikovej obce a poľnohospodársky, vidiecky charakter.

          V r. 2010, o 30 rokov neskôr, v obci, napriek zásadným spoločenským a ekonomickým zmenám v krajine, stále žilo len 500 ľudí. Ubehlo len 10 rokov a sčítanie obyvateľstva ukázalo k 1.1.2021 počet 2500 obyvateľov a ďalších približne 1000 bez trvalého pobytu. To predstavuje 7-násobný nárast a Hviezdoslavov sa tak vyhupol na 1. priečku v rýchlosti rastu zo všetkých obcí Slovenska. Objem súčasnej mesačnej agendy obecného a stavebného úradu je porovnateľný s celoročnými nárokmi na vedenie obce pred r. 2010.

          Pre lepšie riadenie a koordináciu územného rozvoja máme v obci poradný orgán vedenia - 9-člennú Komisiu územného plánovania, výstavby a rozvoja, kde sú zastúpení ľudia rôznych profesií so skúsenosťami v oblasti. Svojím vzdelaním architekta–urbanistu a svojimi profesnými skúsenosťami z práce na inštitúte urbanizmu a územného plánovania ako podpredseda komisie prispieva k zvládaniu tohto náporu.

          Vzdialenosť 15 km od Bratislavy, rozvíjajúce sa dopravné napojenie a intenzívna orientácia obyvateľstva na dochádzku za prácou, vzdelaním, službami a kultúrou do hl. mesta sú dôvodom, že obec postupne začína plniť z územného hľadiska funkciu suburbia alebo satelitu Bratislavy. Trend a tlak bude nevyhnutne pokračovať.

          Nezvládnuté plánovanie a povoľovacie procesy v minulosti majú za následok "situácie" ako napr. Hviezdne bývanie, kde obyvatelia lokality bývajú prakticky už 10 rokov na stavenisku, alebo chaotická situácia v Záhradách, s nedoriešenou technickou a dopravnou infraštruktúrou.

          V ostatnom volebnom období sa veľa vecí podarilo, no na ceste za premenou z nocľahárne na miesto pre príjemný a plnohodnotný život nás čaká ešte veľa práce a dobrých rozhodnutí...

Objednávateľ: Marek Lackovič, Hviezdoslavov  I  Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, SR, IČO 36 421 928